Logo firmy Corimp

ZAKŁAD SEGREGACJI ODPADÓW funkcjonuje na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego od 2006 roku, został wybudowany przy udziale środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakład Segregacji Odpadów ukierunkowany jest na segregację oraz takie przetwarzanie odpadów, które umożliwią pozyskanie wartościowego surowca i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na Zakładzie funkcjonują instalacje umożliwiające:

- segregację zmieszanych odpadów komunalnych
- segregację odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki
- odzyskiwanie surowców i kruszywa z odpadów pobudowanych nadających się do wtórnego wykorzystania
- kruszenie i przesiewanie gruzu budowlanego

Decyzja o uruchomieniu ZSO podjęta została w oparciu o rachunek ekonomiczny, przy uwzględnieniu trendów zmierzających do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na wysypisko. Ten rodzaj składowania jest najbardziej kosztowny z punktu widzenia firmy oraz najmniej pożądany z punktu widzenia gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji firma:
- zwiększyła swoją konkurencyjność na rynku usług komunalnych poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie swojej oferty,
- może spełniać szereg wymogów prawnych,
- zwiększyła zatrudnienie
- realizuje ekologicznych priorytety poprzez redukuję ilość składowanych odpadów.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)