Logo firmy Corimp

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” działa na polu letniego i zimowego utrzymania dróg oferując:

  • letnie oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, placów i parkingów
  • zimowe odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg, parkingów i ciągów komunikacyjnych

 

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
online: 24 godziny 7 dni w tygodniu