Logo firmy Corimp

PUK CORIMP spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • odbiór odpadów komunalnych, przemysłowych i transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc
 • odzysku lub unieszkodliwiania,
 • odbiór odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i gruzu,
 • odbiór odpadów III kategorii (produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia),
 • odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV,
 • segregacja i selektywna zbiórka odpadów,
 • oczyszczanie letnie ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie,
 • podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów
 • recykling gruzu
 • niszczenie dokumentacji archiwalnej
 • usługowe ważenie

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)