Logo firmy Corimp

PUK CORIMP spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • odbiór odpadów komunalnych, przemysłowych i transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
  • odbiór odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i gruzu,
  • odbiór odpadów III kategorii (produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia),
  • odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV,
  • segregacja i selektywna zbiórka odpadów,
  • oczyszczanie letnie ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie,
  • podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów
  • recykling gruzu
  • niszczenie dokumentacji archiwalnej
  • usługowe ważenie
Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)