Logo firmy Corimp

Firma „Corimp” nieustannie stara się unowocześniać firmę pod względem logistycznym dysponując nowoczesnym sprzętem w zakresie wykonywanych usług. W trosce o profesjonalną obsługą naszych klientów jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom, jakie nam stawiają, począwszy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, poprzez firmy małego i średniego biznesu, a na dużych podmiotach gospodarczych kończąc.

Zdobyte doświadczenie sytuuje nas w czołówce firm komunalnych na rynku bydgoskim.

 • zakres usługi
 • wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych
 • wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych
 • wywóz odpadów ulegających biodegradacji
 • wywóz odpadów selektywnie gromadzonych

Zawieranie umów

dział usług i marketingu
ul. Wojska Polskiego 65
tel./fax. (52) 320-81-85

Umowa zawarta na wywóz odpadów musi być zgodna z warunkami określonymi w UCHWALE RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, która reguluje m. in. :

 • zakres usługi
 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 • rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania
 • częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Uchwałe Rady Miasta można pobrać

Regulamin porządkowy dla Bydgoszczy (tekst niejednolity)
Regulamin porządkowy dla Bydgoszczy (tekst niejednolity)

Rodzaje pojemników

Niezbędne dokumenty

Klient indywidualny – dowód osobisty

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Instytucje oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą:

 • odpis z KRS
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (kserokopii dokumentów można dokonać w miejscu podpisywania umowy)

 

Pojemniki na odpady komunalne:

1. Pojemnik na odpady bytowe (SM 60 )

wysokość: 940 mm
szerokość: 445 mm
głębokość: 520 mm


 2. Pojemnik na odpady bytowe (SM 120)       

wysokość: 935 mm
szerokość: 480 mm
głębokość: 560 mm


3. Pojemnik na odpady bytowe (SM 240)   

wysokość: 1065 mm
szerokość: 580 mm
głębokość: 735 mm

 

4. Pojemnik na odpady bytowe (SM 660)

wysokość: 1213 mm
szerokość: 1257 mm
głębokość: 780 mm

 

5. Pojemnik  na odpady bytowej (PA 1100)

wysokość: 1455 mm
szerokość: 1260 mm
głębokość: 1057 mm

 

 

Pojemniki na odpady segregowalne:

1. Pojemnik na odpady segregowane (papier)

wysokość: 1750 mm
szerokość: 1750 mm
głębokość: 1165 mm
kolor: niebieski

 

2. Pojemnik na odpady segregowane (szkło)

wysokość: 1500 mm
szerokość: 1450 mm
głębokość: 900 mm
kolor: zielony

 

3. Pojemnik na odpady segregowane (plastik)

wysokość: 1750 mm
szerokość: 1750 mm
głębokość: 1165 mm
kolor: żółty

 

4. Pojemnik na odpady segregowane (makulatura)

wysokość: 1260 mm
szerokość: 1440 mm
głębokość: 920 mm
kolor: niebieski

 

5. Pojemnik na odpady segregowane (szkło)

wysokość: 1260 mm
szerokość: 1440 mm
głębokość: 980 mm
kolor: zielony


6. Pojemnik na odpady segregowane (plastik, puszki)

wysokość: 1260 mm
szerokość: 1440 mm
głębokość: 980 mm
kolor: żółty

 

 

Kontenery

Umożliwiamy odbiór odpadów metodą kontenerową:

 • gruz
 • odpady poremontowe, po-budowlane
 • odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • papa odpadowa
 • wełna mineralna
 • odpady biodegradacje

Wymiary kontenerów:

Kontener KP – 7 m3

wysokość: 1.40 m
szerokość: 1.90 m
głębokość: 3.70 m
kolor: pomarańczowy

 

Kontener K – 2.5 m3

wysokość: 1.40 m
szerokość:  2.10 m
głębokość: 1.40 m
kolor: żółty

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KONTENERÓW:

 • czas korzystania z kontenera w ramach usługi do 5 dni kalendarzowych
 • wjazd do posesji gdzie ma być umieszczony kontener powinien mieć min. 3m szerokości

 

Na życzenie klienta istnieje możliwość otrzymania karty przekazania odpadów.
Przy każdej wystawionej fakturze klient otrzymuje kwit wagowy.

 

 

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)