Logo firmy Corimp

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim nie jest zadowalająca. Odbiegamy w znaczny sposób od standardów europejskich i w szybkim tempie musimy to nadrobić.

Opróżnienie przysłowiowego kosza ze śmieciami nie może być załatwieniem niewygodnego problemu odpadów. Przekazane nieczystości staje się zadaniem służb komunalnych odpowiedzialnych za czystość miasta.
Segregacja i selektywna zbiórka odpadów pozwala chronić zasoby naturalne, oszczędzać energię, ale przede wszystkim zmniejszać masę i objętość odpadów trafiających na składowisko odpadów miasta Bydgoszczy, co z kolei wydłuża czas jego eksploatacji.

Rozumiejąc rangę problemu, jakim jest ograniczanie składowania odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych firma Corimp inicjuje bezpośrednią segregację odpadów u źródeł ich powstawania oraz dokonuje selekcji odpadów z ogólnej masy nieczystości.

Jest jeszcze wiele pracy w tej dziedzinie, ale z każdym dniem liczba odzyskanych surowców jak i uczestników programu segregacji sukcesywnie wzrasta. Od września 2001 roku zachęcamy mieszkańców do selektywnej zbiórki.

Segregacja pozwala na zmniejszenie kosztów wywozu wymieszanych nieczystości komunalnych oraz przyczynia się do wykorzystania surowców

Selektywna zbiórka systemem pojemników

Spółdzielniom mieszkaniowym oraz zakładom pracy proponujemy selektywną zbiórkę odpadów systemem pojemników. Posiadamy w swojej ofercie specjalny zestaw pojemników, który ułatwi selekcję odpadów z ogólnej masy nieczystości na te, które można łatwo wykorzystać, jak papier, szkło, plastik czy aluminium.

 

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)