Logo firmy Corimp

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku jako spółka cywilna świadcząca usługi w zakresie wywozu nieczystości i oczyszczania ulic miasta Bydgoszczy. W 1994 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i właśnie tą datę przyjmuje się za początek istnienia firmy.

Zarząd firmy przez wiele lat swoim profesjonalizmem, uporem i wysiłkiem tworzył przedsiębiorstwo, mogące poszczycić się dziś wieloma osiągnięciami i znaczącą pozycją na rynku bydgoskim. Dziś nazwa firmy jest oznaką jakości świadczonych przez nas usług, a to przede wszystkim zasługa najwyższego kierownictwa, które w szczególny sposób kształtowało charakter przedsiębiorstwa i narzuciło tak szybkie tempo wszechstronnego rozwoju.

„Corimp”, zawsze dążył do tego, by maksymalnie wykorzystać istniejący w nim potencjał. Firma zatrudnia ponad 100 osób, wspólny wysiłek i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwoliło na osiągnięcie wymiernego efektu jakim było złamanie istniejącego dotychczas na rynku bydgoskim monopolu w zakresie świadczenia usług komunalnych. Na dzień dzisiejszy gminy obsługiwane przez PUK CORIMP to:

  • Bydgoszcz
  • Białe Błota
  • Dąbrowa Chełmińska
  • Koronowo
  • Nowa Wieś Wielka
  • Osielsko
  • Szubin
  • Solec Kujawski
  • Sicienko


Opis branży

Branża komunalna obejmuje miedzy innymi usługi zbierania i transportu odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Firmy poruszające się w tej branży odbierają odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom gruz oraz odpady niebezpieczne i płynne przekazując je do unieszkodliwiania. Profesjonalne firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych przeprowadzają również ich segregację, by zmniejszyć objętość nieczystości trafiających na wysypisko oraz wydzielić surowce, które można ponownie wykorzystać.

Poruszanie się w dziedzinie gospodarki komunalnej wymaga szeregu zezwoleń jak również znajomości prawa i zasad, które pozwolą ochronić środowisko. Wszelkie działania firmy powinny być zgodne ze stawianymi wymogami prawnymi, respektujące wszelkie zarządzenia w zakresie gospodarowania odpadami, ponieważ w branży komunalnej ważna jest nie tylko ekonomia, ale i ekologia.

Branża komunalna to również usługi oczyszczania ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie, podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów.

Ekologia priorytetem firmy

Jednym z priorytetów naszej firmy jest udział w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, stąd też aktualnie wdrażamy program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Segregacja i selektywna zbiórka odpadów pozwala chronić zasoby naturalne, oszczędzać energię, ale przede wszystkim zmniejszać masę i objętość odpadów trafiających na składowisko odpadów miasta Bydgoszczy, co z kolei wydłuża czas jego eksploatacji.

Obok selekcji odpadów z ogólnej masy nieczystości, dążymy do wprowadzenia bezpośredniej segregacji odpadów u źródła w gospodarstwach domowych poczynając głównie od osiedli budynków jednorodzinnych oraz zabudowy wysokiej. 

Od września 2001 roku zachęcamy mieszkańców do selektywnej zbiórki. Spółdzielniom mieszkaniowym oraz niektórym zakładom pracy proponujemy selektywną zbiórkę odpadów systemem pojemników natomiast dla mieszkańców domów jednorodzinnych przygotowaliśmy specjalne zestawy worków.

Jest jeszcze wiele pracy w tej dziedzinie, ale z każdym dniem liczba odzyskanych surowców jak i uczestników programu segregacji sukcesywnie wzrasta.

Firma „Corimp” nieustannie stara się unowocześniać firmę pod względem logistycznym, wyposażyć ją w najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku, zwiększać zakres świadczonych przez nas usług.

W trosce o profesjonalną obsługę naszych klientów jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom, jakie nam stawiają, począwszy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, poprzez firmy małego i średniego biznesu, a na dużych podmiotach gospodarczych kończąc. Dziesięcioletnie zdobyte doświadczenie sytuuje nas w czołówce firm komunalnych na rynku bydgoskim.

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
online: 24 godziny 7 dni w tygodniu