Logo firmy Corimp

Firma „Corimp” nieustannie stara się unowocześniać firmę pod względem logistycznym dysponując nowoczesnym sprzętem w zakresie wykonywanych usług. W trosce o profesjonalną obsługą naszych klientów jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom, jakie nam stawiają, począwszy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, poprzez firmy małego i średniego biznesu, a na dużych podmiotach gospodarczych kończąc.

Zdobyte doświadczenie sytuuje nas w czołówce firm komunalnych na rynku bydgoskim.

- zakres usługi
- wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych
-wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych
- wywóz odpadów ulegających biodegradacji
- wywóz odpadów selektywnie gromadzonych

Zawieranie umów
dział usług i marketingu
ul. Wojska Polskiego 65
tel./fax. (52) 320-81-85

Umowa zawarta na wywóz odpadów musi być zgodna z warunkami określonymi w UCHWALE RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, która reguluje m. in. :

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
- rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania.
- częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego


W ramach zawieranych umów wyposażamy naszych klientów w odpowiednie pojemniki - Rodzaj pojemnika i ich pojemność:

  • SM 80 (80 litrów)
  • SM 120 (120 litrów)
  • SM 180 (180 litrów)
  • SM 240 (240 litrów)
  • SM 660 (660 litrów)
  • PA 1100 (1100 litrów)
  • K-5 (5 m3)
  • SPW 10 (10 m3)

Niezbędne dokumenty: Klient indywidualny – dowód osobisty

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- dowód osobisty
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Instytucje oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą:
- odpis z KRS
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
- Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (kserokopii dokumentów można dokonać w miejscu podpisywania umowy)

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)