CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Strona główna

RIPOK

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

DSC_7842

Instalacja P.U.K. CORIMP posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla obsługi Regionu  5 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

P.U.K. CORIMP spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- odbiór odpadów komunalnych

- odbiór odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i gruzu,

- odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV,

- segregacja i selektywna zbiórka odpadów,

- oczyszczanie letnie ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie,

- podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów

- recykling gruzu

- niszczenie dokumentacji archiwalnej

- usługowe ważenie