Recykling gruzu | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Recykling gruzu

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PRZEROBU I RECYKLINGU GRUZU BUDOWLANEGO


-Kruszenie gruzu budowlanego

-Usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

-Sprzedaż kruszywa

Jeśli chcesz zaoszczędzić koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku,
jeśli chcesz zaoszczędzić koszty zakupu nowych, naturalnych kruszyw budowlanych


Recykling gruzu oraz odpadów pobudowlanych to jedyne skuteczne, zgodne z ustawą o odpadach, rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów betonowych, żelbetowych oraz nawierzchni drogowych, które staje się niezbędnym uzupełnieniem procesu realizacji inwestycji budowlanej.

KRUSZENIE

- kruszenie poszczególnych grup gruzu budowlanego
– beton
- żelbet
- cegła

- kruszenie pozostałych odpadów budowlanych
– nawierzchnie asfaltowe
- nawierzchnie asfaltowo-betonowe

- kruszenie materiałów naturalnych
– kruszywa mineralne
- węgiel
- kamienie
- żużel

Odpady, których pełno na każdym placu budowy, to najczęściej wartościowy materiał budowlany !


SORTOWANIE

- sortowanie kruszywa gruzu budowlanego
– sortowanie na żądane frakcje w zakresie 0/4mm – 0/40mm

– sortowanie na frakcje pozostałych materiałów

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I DRÓG
- usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów o konstrukcji żelbetowej i tradycyjnej
- usługi rozbiórkowe nawierzchni asfaltowych i asfaltobetonowych

Wysoka jakość produktów z recyklingu daje szereg możliwości ich zastosowania w budownictwie:
- budowa dróg i autostrad
- stabilizacja i wzmocnienie gruntu
- podsypka nawierzchni utwardzonych
- budowa dróg lokalnych i placów

Stosując recykling gruzu chronisz środowisko oraz redukujesz koszty inwestycji!