Niszczenie dokumentacji | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Niszczenie dokumentacji

Profesjonalne niszczenie dokumentów oraz elektronicznych nośników informacji

Niszczenie dokumentów

Prowadzenie przedsiębiorstwa, firmy, biura, działalności związanej z obsługą klientów, mimo obecnie powszechnie występującej komputeryzacji i posługiwania się w szerokim zakresie środkami multimedialnymi wiąże się z występowaniem określonej ilości dokumentów pisanych (pism, umów, korespondencji dokumentacji wewnętrznej). Dokumenty te po określonym czasie stają się nieaktualne, niepotrzebne, ale zawierające konkretne informacje oraz dane, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce w sposób dowolny i niekontrolowany. Niezbędne wtedy staje się stworzenie sprawnego systemu niszczenia zbędnych dokumentów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z o.o. jest firmą, świadczącą usługi niszczenia dokumentacji archiwalnej dla firm, banków i instytucji użyteczności publicznej, a także osób prywatnych. Proponujemy naszym klientom usługę bezpiecznego i profesjonalnego niszczenia zbędnej dokumentacji. Przekazywana dokumentacja może być w postaci całych segregatorów czy teczek nie wymaga się usuwania zszywaczy, spinaczy itp. co zmniejsza ryzyko nieumyślnego zagubienia pojedynczych dokumentów.


Dlaczego należy niszczyć zbędne dokumenty

1. aspekt prawny
Obowiązek niszczenia niektórych dokumentów wynika z ustaw regulujących przetwarzanie i przechowywanie określonych informacji

2. aspekt bezpieczeństwa
Znaczna część dokumentów niearchiwalnych zawiera poufne informacje, które nie powinny znaleźć się w posiadaniu nieuprawnionych osób trzecich


3. aspekt ekonomiczny
Zniszczenie zbędnej dokumentacji jest dużo tańsze niż jej gromadzenie i przechowywanie

4. aspekt ekologiczny
Zniszczone dokumenty nie trafiają na wysypisko, ani do spalarni, są powtórnie przetwarzane na papier, co pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii i zasobów naturalnych

Wyrzucenie do kosza dokumentów zawierających poufne dane pociąga za sobą odpowiedzialność karną i naraża Twoją firmę na utratę korzyści handlowych bądź zajmowanej pozycji handlowej!!!

Co niszczymy
- Wydruki komputerowe
- Wyciągi bankowe
- Listy płac
- Dane osobowe pracowników
- Statystyki
- Tłumaczenia
- Sprawozdania
- Umowy
- Kontrakty
- Dane o kontrahentach
- Faktury
- Wzory podpisów
- Ankiety marketingowe
- Korespondencję

Niszczymy również magnetyczne i optyczne nośniki informacji !
- Dyskietki
- Płyty CD
- Karty magnetyczne

Informacje i dane wydrukowane w postaci dokumentów są cenną rzeczą,
na utratę której firma nie może sobie pozwolić!!!

Jak niszczymy
- bezpiecznie
- profesjonalnie
- ekologicznie

Dokumenty niszczymy zgodnie z III klasą tajności wg normy din 32757.
Otrzymany materiał w postaci ścinek o powierzchni <320 mm2 jest prasowany w bele pod naciskiem 20t.
Po zamknięciu procedury niszczenia wystawiamy certyfikaty zniszczenia dokumentacji.

Jak działamy


1. Dostarczamy specjalistyczne worki na niszczone dokumenty, z możliwością zabezpieczenia jednorazową plombą na Państwa życzenie pakujemy dokumenty na miejscu w momencie odbioru.

2. Odbioru dokonują specjalnie przeszkoleni pracownicy posiadający m.in. poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”.

3. W czasie odbioru dokonujemy precyzyjnego ważenia dokumentów na specjalnej wadze platformowej w Państwa obecności. Do transportu używamy specjalistycznych samochodów .

4. Niszczenie dokumentacji odbywa się na terenie naszej firmy i jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Klient ma możliwość monitorowania procesu .

JAK TO ZROBIĆ

1. Zadzwoń pod numer (052) 320-81-80, 320-81-85
2. Nasz przedstawiciel uzgodni szczegółowe warunki wykonania usługi.
3. Cena za usługę uzależniona jest od ilości dokumentacji przekazanej do zniszczenia.

To co dla nas jest najważniejsze:
Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych zawartych w dokumentach już od chwili odbioru od klienta do momentu zniszczenia.