Gospodarka odpadami | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Gospodarka odpadami

Jedną z głównych działań na których koncentruje się firma Corimp to zbieranie i transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Działając w tej branży odbieramy odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom, gruz oraz odpady niebezpieczne przekazując je do unieszkodliwiania. Poruszanie się w dziedzinie gospodarki komunalnej wymaga szeregu zezwoleń, jak również znajomości prawa i zasad, które pozwolą ochronić środowisko. Wszelkie działania naszej firmy są zgodne ze stawianymi wymogami prawnymi, respektujące wszelkie zarządzenia w zakresie gospodarowania odpadami, ponieważ w branży komunalnej ważna jest nie tylko ekonomia, ale i ekologia.


PODSTAWOWY AKT PRAWNY DOTYCZĄCY GOSPODARKI ODPADAMI: KATALOG ODPADÓW