Logo firmy Corimp

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Bydgoszczy mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. 

Na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., przy ulicy Smoleńskiej 154 (wjazd od ulicy Nowotoruńskiej)

PSZOK czynny jest codziennie, w godzinach od 8.00 do 20.00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

W PSZOK odpady komunalne przyjmowane są WYŁĄCZNIE od mieszkańców Bydgoszczy. Są to:

  • odpady zielone,
  • chemikalia,
  • baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Szczegółowy podział dostępny jest w Wykazie odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK. Istnieje możliwość zamówienia transportu za dodatkową opłatą.

Więcej informacji w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Galeria zdjęć

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
online: 24 godziny 7 dni w tygodniu