Kontenery | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Kontenery

Umożliwiamy odbiór odpadów metodą kontenerową:

  • gruz
  • odpady poremontowe, po-budowlane
  • odpady komunalne
  • odpady wielkogabarytowe
  • papa odpadowa
  • wełna mineralna
  • odpady biodegradacje


Wymiary kontenerów

Kontener KP – 7 m3

wysokość: 1.40 m
szerokość: 1.90 m
długość: 3.70 m
kolor: pomarańczowy

 

 

Kontener K – 2.5 m3

wysokość: 1.40 m
szerokość: 2.10 m
długość: 1.40 m
kolor: pomarańczowy

 

 
 
 
 
 

Zasady korzystania z kontenerów:

  • czas korzystania z kontenera w ramach usługi do 5 dni kalendarzowych
  • wjazd do posesji gdzie ma być umieszczony kontener powinien mieć min. 3m szerokości


Na życzenie klienta istnieje możliwość otrzymania karty przekazania odpadów.

Przy każdej wystawionej fakturze klient otrzymuje kwit wagowy.

 

 

Cena
do 1 tony – 360zl
kolejna tona (nadtonaż) – 130zl(proporcjonalnie do wagi)
do 1 tony – 360zl
kolejna tona (nadtonaż) – 210zl(proporcjonalnie do wagi)
Do 1 tony – 360zl
kolejna tona (nadtonaż) – 210zl(proporcjonalnie do wagi)
- 200zl (2.5m3) – za 1 szt.- 300 (7m3) – za 1 szt.