Oczyszczanie i odśnieżanie | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Oczyszczanie i odśnieżanie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” działa na polu letniego i zimowego utrzymania dróg oferując:

- letnie oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, placów i parkingów

- zimowe odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg, parkingów i ciągów komunikacyjnych